Vesihovi.fi sivustoa ei ole auditoitu vielä. Saavutettavuus auditointi tullaan tekemään vuoden 2024 kuluessa.

Loimaan kaupunki pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden saavutettavuusdirektiivin edellyttämällä tavalla m. vesihovi.fi. Tätä toteutetaan digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Seloste tullaan laatimaan vuoden 2024 aikana.

Verkkopalvelun saavutettavuuden tila

Vesihovin verkkosivusto noudattaa samoja saavutettavuusperiaatteita kuin Loimaan kaupungin loimaa.fi -sivusto. Käytämme samaa saavutettavuusperiaatteiden WCAG 2.1-ohjeistusta ja sen toteutumisessa tavoite on AA-taso.

Palaute ja yhteystiedot

Loimaan kaupungin verkkosivuston saavutettavuudesta vastaa viestintäyksikkö. Saavutettavuuteen liittyvää palautetta ja kysymyksiä voi antaa osoitteeseen kirjaamo@loimaa.fi tai puhelimitse 02 76 110 (Loimaan kaupungin vaihde). Ei-saavutettavia sisältöjä voi pyytää saavutettavassa muodossa.

Valvonta

Mikäli et saa pyydettyä sisältöä saavutettavassa muodossa tai olet saanut Loimaan kaupungilta saavutettavuuspalautteeseen epätyydyttävän vastauksen, voit tehdä tarvittaessa sivustosta saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön. Suomessa saavutettavuutta valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Sivustolla Saavutettavuusvaatimukset.fi on ohjeet ja osoitteet ilmoituksen tekemiseen.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
p. 0295 016 000 (vaihde)